Genel Muhasebe

Türk Vergi Sistemi özeti

Türk vergi sistemi konum karşılaşdırmasında Almanya – Türkiyenin yanı sıra Türkiye´ye yatırım eden yada yeni bir Şube açmak isteyen Şirketler için önemlidir. Türkiyenin genel Vergi Sistemi üç katagoriye ayrılır. Nitekim bu sistemde ayrıca çift vergilendirmede yer alıyor.

Gelir Vergisi

 • Sermaye Şirketleri için olan Kurumlar Vergisi oranı % 20 dir (Almanya´da % 15).
 • Şahısların gelir vergisinde en yüksek olan Vergi oranı 50.001 Liradan itibaren % 35 (Almanya´da % 42) dir.
 • Kar payları ve Faiz gelirlerine uygulanan vergioranı % 15 ve lisanslar için % 20 olup (Almanya da bu oran %25 dir.).
 • Devlet Tahvili ve Hazine Bonosu faiz gelirleri ile hisse senetlerinden doğan faiz gelirlerinden alınan vergi oranı % 10 olup Almanya da % 25 dir.

Gider Vergisi

Katma Değer Vergisi (KDV)

KDV oranı Trükıyede % 18 dir, Almanya da % 19 dur. Temel gıda maddelerı icin vergi oranı % 1 veya % 8 Almanya da % 7 dir.

Özel Tüketim Vergisi (ÖTV)

Çeşitli vergi oranlarında özel tüketim vergisine tabi dört ana ürün grubu bulunmaktadır:
 • Petrol ürünleri, doğal gaz, makine yağları, çözücüler ve çözücü türevleri
 • Otomobiller ve diğer taşıt araçları, motorsikletler, uçaklar, helikopterler, yatlar
 • Tütün ve tütün ürünleri, alkollü içecekler
 • Lüks tüketim maddelerine her teslimatta uygulanan KDV’nin tersine, özel tüketim vergisi sadece bir defa uygulanmaktadır.

Bankacılık ve Sigorta Muameleleri Vergisi

Bankacılar ve sigorta şirketleri tarafından yapılan işlemlerin KDV’den muaf tutulmasına devam edilse de bu işlemler bankacılık ve sigorta muameleleri vergisine tabi bulunmaktadır. Bu vergi, örneğin kredi faizi gibi bankalar aracılığıyla elde edilen gelirler için uygulanmaktadır. Vergi oranı % 5 olmakla birlikte bankalar arasındaki mevduat işlemlerine uygulanan faiz % 1’dir. Kambiyo işlemlerinden elde edilen gelirlere vergi uygulanmamaktadır.

Varlık Vergileri

Üç çeşit varlık vergisi bulunmaktadır: Veraset ve intikal vergisi, emlak vergileri ve motorlu taşıt vergisi. Türkiye’de sahip olunan bina, daire ve araziler %0,1 ile %0,06 arasında değişen oranlarda gayrimenkul vergisine tabi olup tahakkuk eden bu verginin %10’u oranında da Taşınmaz Kültür Varlıklarının Korunmasına Ait Katkı Payı ödenmektedir. Motorlu taşıt vergileri ise her yıl araçların yaşı ve motor hacmine göre yeniden belirlenen maktu bedeller tutarınca alınmaktadır. Veraset ve İntikal Vergileri ise %1-30 oranında alınmaktadır.

Çifte Vergilendirme anlaşması

6.05.2010 tarihinde yapılan çifte vergilendirme anlaşması 11.01.2011 itibaren Türkiye ve Almanya arasında yürürlüktedir. Bu anlaşmanın temelleri OECD´ye dayanıyor. Daha önce uygulanan çifte vergilendirme anlaşmasına ek olarak bazı değişiklikler getirilmiştir:
 • Türkiyede geçerli olan vergilerin ödenmesi
 • Kar payları ve faizlerden alınan vergiler azaltılması
 • Emekli maaşlarının, çıktığı ülkede sadece bir bölümünün vergilendirilmesi
 • Almanya lehine vergi muafiyeti ve denkleştirme metoduna ait bilgi alışverişinde mevcut EOCD standartları uygulanmasına devam edilmesine karar verilmiştir.

Das türkische Steuersystem (Überblick)

Das türkische Steuersystem ist von Bedeutung für einen Standortvergleich Deutschland – Türkei sowie für Unternehmen, die in der Türkei investieren, z.B. eine Niederlassung errichten wollen. Das türkische Steuersystem unterteilt sich in die nachfolgenden drei Steuerarten. Zu beachten ist ferner noch das Doppelbesteuerungsabkommen.

Einkommensteuer

 • Der Steuersatz für Kapitalgesellschaften beträgt 20 % (in Deutschland 15 %).
 • Bei der Einkommenssteuer gibt es eine progressive Staffelung, ab 50.001 TL 35 % beträgt (in Deutschland 42 %).
 • Die Quellensteuer auf Dividenden und Zinsen beträgt 15 % und für Lizenzen die Quellensteuer 20 % (in Deutschland 25 %).
 • Zinserträge auf Schatzbriefe und Schatzanweisungen sowie Zinserträge auf weitere Obligationen und Wechsel von ansässigen Körperschaften werden mit einem Satz von 10 % besteuert (in Deutschland 25 %).

Aufwandsteuer

 • Der volle Umsatzsteuersatz beträgt zur Zeit 18 % (in Deutschland 19 %).
 • Auf bestimmte Grundnahrungsmittel gibt es einen ermäßigten Satz von 1 % oder 8 % (in Deutschland 7 %).
   
 • Sonderverbrauchsteuern werden auf Treibstoffe, Tabakwaren und Luxuskonsumgüter etc. erhoben.
   
 • Transaktionen von Bank- und Versicherungsgesellschaften sind von der Mehrwertsteuer befreit, unterliegen jedoch der Bank- und Versicherungssteuer.
 • Eine sog. Stempelsteuer wird auf verschiedene Dokumente wie Verträge, Abkommen, Eigenwechsel, Kreditbriefe, Jahresabschlüsse etc. erhoben. Diese wird als prozentualer Betrag des angegebenen Wertes auf dem Dokument zu verschiedenen Steuersätzen zwischen 0,15 % und 0,75 % erhoben (entfällt in Deutschland).

Vermögenssteuer

Zu unterscheiden sind drei Arten von Vermögenssteuer:
 • die Erbschafts- und Schenkungssteuer (zwischen 1 % und 30 %).
 • die Immobiliensteuer; die Grundsteuer auf Wohngebäude beträgt 0,1 %, auf Geschäftsräume 0,2 %, auf unbebautes Land 0,1 % und 0,3 % auf bebautes Land).
 • die Kraftfahrzeugsteuer.

Doppelbesteuerungsabkommen

Das Doppelbesteuerungsabkommen (DBA) zwischen Deutschland und Türkei ist vom 06.05.2010 und gilt seit dem 11.1.2011. Das Abkommen lehnt sich an das Musterabkommen der OECD an. Im Einzelnen gibt es gegenüber dem früheren DBA folgende Änderungen:
 • die Möglichkeit der Anrechnung fiktiver, nicht gezahlter türkischer Steuern entfällt
 • die Quellensteuersätze bei Di-videnden und Zinsen wurden gesenkt
 • ein begrenztes Besteuerungs-recht von Renten im Quellenstaat wurde eingeführt
 • zugunsten Deutschlands gibt es eine so genannte Umschwenkklausel von der Freistellungs- zur Anrechnungsmethode es wurde ein steuerlicher Informationsaustausch entsprechend dem geltenden OECD-Standard praktiziert.